Wij heten u graag welkom bij onze organisatie

 

Projectproces


De aanvragen die binnenkomen zullen naar alle aangesloten partners worden gestuurd.

Met de offerte aanvraag ontvangt u de mailgegevens van de aanvrager. U kunt zelf een prijs bepalen en uw eigen logo / huisstijl gebruiken. Huureenbus brengt “enkel en alleen” vraag en aanbod bij elkaar en berekend géén commissie over uw offerte.

Partner worden


Na ontvangst van uw aanmelding worden uw gegevens door ons geverifieerd.
De partnerkosten bedragen € 24,50 ex per maand. Deze dient voor het gehele kalenderjaar vooruit en in zijn geheel door u voldaan te worden.
Nadat de betaling is bijgeschreven ontvangt u een bevestiging in de mail en bent u aangesloten bij HuureenBus.nl.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en gaan uit van een prettige samenwerking.

Partner aanmelding

 

Algemene voorwaarden

  • De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van partner wordt door HuureenBus.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • HuureenBus.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit voorwaarde voor zogenaamde gevolgschade die partner of een derde ter zake van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  • Abonnement worden stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode als initieel is aangegaan, tenzij 1 maand voorafgaand aan de afloopdatum per email wordt opgezegd.
  • In geval van tussentijdse opzegging heeft HuureenBus.nl het recht om de abonnementskosten door te laten lopen tot einde looptijd.
  • Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
  • Wanneer de partner een factuur van HuureenBus.nl verzuimt te betalen binnen 14 dagen na betalingstermijn dan blijft de partner in gebreken en zal er geen partnerschap plaatsvinden.

een prettige samenwerking

en veel mooie kilometers.

een bus huren